10 มกราคม 2562 เฝ้าระวังน้ำจังหวัดตรัง คาดไม่กระทบเขตเมือง

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/O6I9zrrkJ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่าแม่น้ำตรังที่สถานี X.233 อำเภอห้วยยอด ซึ่งระดับน้ำล้นตลิ่งสูงสุดวัดได้ +22.84 ม. สูงกว่าตลิ่ง 84 เซนติเมตร ล่าสุดระดับต่ำกว่าตลิ่ง 20 เซนติเมตร และมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ปริมาณน้ำสูงสุดจากอำเภอทุ่งสงผ่านอำเภอรัษฎาและกำลังจะไหลผ่าน อำเภอห้วยยอด แต่ไม่มีพื้นที่ชุมชนได้รับความเสียหายมีเพียงพื้นที่ริมตลิ่งและสวนยางบางแห่ง คาดว่าจะไหลผ่าน อ.เมืองตรัง (X.47) อีก 1-2 วันนี้ โดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อ อำเภอเมืองตรัง ทั้งนี้ดำเนินการขุดลอกแม่น้ำตรัง เพื่อเป็นการเตรียมการให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น อีกทั้งหากปริมาณน้ำเข้าขั้นวิกฤติยังสามารถระบายน้ำผ่านคลองผันน้ำได้ประมาณ 300 ลบ.ม./วินาที แต่อาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำตรัง กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ 11 เครื่อง (สำรองอีก 11 เครื่อง) นอกจากนี้ ยังได้สำรองรถขุดไฮโดรลิค 4 คัน เครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง เครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง รถบรรทุก 3 คัน รถแทรกเตอร์ 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 1 คัน เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเต็มศักยภาพ หากมีน้ำล้นตลิ่งจะเร่งสูบน้ำและผลักดันน้ำออกทะเลให้เร็วที่สุด พร้อมขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำออกและขุดขยายทางระบายน้ำให้กว้างกว่าเดิม ในกรณีที่จำเป็น